Onderzoek naar de langetermijnrisico’s van het afsluiten van zoutcavernes

Wat gebeurt er met de achtergebleven pekel in de diepe ondergrond nadat een zoutcaverne afgesloten wordt? Dat was de centrale vraag in het onderzoek dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft laten uitvoeren via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). SodM heeft dit systematisch en wetenschappelijk laten uitzoeken, omdat er momenteel internationaal nog geen consensus is.

Zie onderstaande link voor meer informatie

https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/02/11/onderzoek-naar-de-langetermijnrisico%E2%80%99s-van-het-afsluiten-van-zoutcavernes