Links

– Laatste meetrapport Nouryon

https://zoutwinning.nouryon.com/groningen/werkzaamheden-en-actualiteiten-groningen/2019/seismisch-meetrapport-q4-2018–q2-2019/

– SODM

https://www.sodm.nl/onderwerpen/zoutwinning

– RIVM, onderzoeken die het uitvoerde op verzoek van het SodM

https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/02/15/sodm-hernieuwt-toezicht-op-milieu-aspecten-mijnbouw

https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/02/15/rivm-verkenning-van-de-milieu-aspecten-van-de-activiteiten-die-onder-het-staatstoezicht-op-de-mijnen-vallen

-Bodemdaling;   NLOG.nl

KEM-17 Onderzoek naar de langetermijnrisico’s van het afsluiten van zoutcavernes

Al in 2018 wezen we medewerkers van het SodM op onze ongerustheid m.b.t. de stellige overtuiging van de zijde van de mijnbouwbedrijven dat alles wel veilig was. In dit kader hebben we hen ook attent gemaakt op een grootschalig onderzoeksprogramma  genaamd KEM geïnitieerd door de Universiteit Utrecht.

Hoewel we vanzelfsprekend niet blij zijn met de resultaten uit één van deze onderzoeken (KEM-17), sterkt het ons in de overtuiging dat er nog meer nadruk gelegd moet worden op onderzoek naar hetgeen ‘men’ in de diepere ondergrond teweeg brengt, o.a. door de mijnbouw!


https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/onderzoek-langetermijnrisicos-afsluiten-zotcavernes