Hoorzittingen zoutwinning provinciehuis 27 november 2019

Voor de expertmeeting zoutwinning van 20 november 2019 hebben diverse bewonersorganisaties vragen ingediend. De vragen zijn op de hoorzitting van 27 november beantwoord. Ook hebben diverse bewonersorganisaties, waaronder de stichting Bewonersbelangen Lanengebied/Zuiderveen Winschoten, gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Voor de presentaties zie hieronder de afzonderlijke documenten.