Handhaving verscherpt toezicht Nouryon

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) handhaaft vooralsnog het verscherpt toezicht op Nouryon Salt (voorheen AkzoNobel Salt). In het najaar van 2016 is het verscherpt toezicht ingesteld omdat lekkageproblemen bij de zoutwinning niet goed onder controle waren. Ook gaf Nouryon het opruimen van niet meer gebruikte cavernes te weinig urgentie. SodM constateert een grotere openheid en transparantie en ziet dat er sneller gereageerd wordt. Tegelijkertijd constateert SodM nog onvoldoende begrip van de complexiteit en risico’s en bij de complexe onderwerpen onvoldoende besef van urgentie bij directie/hoger management. De algemene status ‘verscherpt toezicht’ zal SodM dan ook in ieder geval tot eind 2020 handhaven.

Klik hier voor de brief