Expert meeting en hoorzitting zoutwinning

Op 14 november 2018 hebben provinciale staten een motie (M430) aangenomen waarmee zij het college verzoeken samen met provinciale staten een expertmeeting te organiseren waarin alle betrokkenen (provincie, omwonenden, SodM, Nedmag, Nouryon, Gasunie/EnergyStock en onafhankelijke onderzoekers/deskundigen) elkaar informeren over de actuele situatie en mogelijke oplossingen bespreken die recht doen aan zowel omwonenden als aan de bedrijven.

Uitnodiging provincie 20&27 november

Geef een antwoord